Bruksrett til fast eiendom

Når det oppstår et samlivsbrudd mellom ektefeller, må det foretas et økonomisk oppgjør og det må foreta en fordeling av eiendelene. Når boet inneholder fast eiendom, må ektefellene derfor bestemme hvem som skal overta denne, og om en av ektefellene skal få bruksrett til boligen.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater