Spørsmål og svar om ekteskap

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
06/09/2018
  • Ektepakt, særeie

    Ønsker et ektepar særeie, helt eller delvis, må det gjøres i en ektepakt. Det stilles formkrav til opprettelsen av en ektepakt. En ektepakt må inngås skriftlig. Ektefellene og to vitner må underskrive ektepakten samtidig, og vitnene må være informert om at det er en ektepakt som undertegnes. Vitnene må være myndige og ved full sans og samling.

    Les mer

  • Skjema for ektepakt

    Ved opprettelsen av en ektepakt er det flere ting en bør tenke over. Eksempelvis dersom det avtales at en eiendom skal være i den enes særeie, kan det være at det overføres verdier fra den ene til den andre. Da må det krysses av for at overdragelsen innebærer en gave.

    Les mer

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater