Dom: Skjevdeling av transformerte midler

Spørsmål om skjevdeling av midler som var blitt transformert fra salgsinntekt fra leilighet til aksjehandelsmidler.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
17/10/2017

11. juni 2015 avsa Høyesterett en dom hvor spørsmålet var om en av ektefellene ved skilsmisse kunne få skjevdelt en prosentvis andel av verdien av aktiva som var finansiert med midler fra en aksjehandelskonto.

Netto salgssum for en leilighet som mannen hadde brakt inn i felleseiet, ble satt inn på en aksjehandelskonto, og på skiftet mellom ektefellene krevde han skjevdeling etter ekteskapsloven § 59 av en prosentvis andel av verdien av aktiva som var finansiert med midler fra denne kontoen.

Høyesterett kom til at investeringsvirksomheten hadde ført til at verdien av leiligheten hadde tapt sin økonomiske identitet som skjevdelingsmidler. Det ble vist til at verdiøkningingen på skjevdelingsmidlene skyldes ektefellens felles innsats under ekteskapet, og at investeringene dels hadde skjedd gjennom låneopptak.

Kravet om skjevdeling ble ikke tatt til følge.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater