Dom: Økonomisk oppgjør etter endt samboerskap

30. april 2014 avsa Agder lagmannsrett dom i sak som gjaldt økonomisk oppgjør etter endt samboerskap.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
17/10/2017

Etter opphør av et 17 års langt samboerforhold var partene enige om at de sammen eide den felles boligen som ble anskaffet under samboerskapet. Det var derimot uenighet om hvilken eierbrøk som skulle legges til grunn ved det økonomiske oppgjøret av samboerskapet. Lagmannsretten fant ikke noe grunnlag for å fastsette en annen eierbrøk enn den likedelingen som tingretten kom frem til i samsvar med likedelingspresumpsjonen i sameieloven § 2

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater