Skilsmisse og barn?

Alle ektefeller som går fra hverandre og har felles barn under 16 år må til obligatorisk mekling hos familievernkontoret. Hensikten med dette er at foreldrene skal få hjelp til å bli enige om hvor barna skal bo fast og hvilken samværsordning barna skal ha. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater