Rettsmøte barnefordeling?

I en barnefordelings sak holdes det noe som kalles saksforberedende møter, eller rettsmøter, for at foreldrene skal forsøke å komme til en minnelig løsning. Det saksforberedende møtet er mindre formelt enn en vanlig rettssak. Dommeren og advokatene har ikke kappe. Noen ganger holdes møtet i et meklingsrom, og ikke i en rettssal. Det er litt forskjellig hvordan dommeren legger opp hvert enkelt møte, men i utgangspunktet ønsker dommeren at foreldrene får ordet, og ikke advokatene.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
06/03/2017

Formålet med møtet er at foreldrene prøver å bli enige uten at det holdes en hovedforhandling og dommeren avsier en dom. Det er meningen at dette skal skape bedre løsninger for barna, fordi foreldrene får anledning til å bli enige om en god løsning. Møtene er nemlig en del av en konflikt- og forsonings-modell som skal bidra til at flere foreldre blir enige om en løsning på egenhånd. Dette er også positivt for barnet fordi det ofte er med på å dempe konfliktnivået mellom foreldrene.

Ikke alle foreldre blir enige i de saksforberedende møtene. Hvis dommeren ser at det ikke er mulig at foreldrene kommer til en løsning, må de gå videre til en hovedforhandling. En hovedforhandling er mer formell og ligner på en ordinær rettssak. Advokatene vil holde et innledningsforedrag og argumentere med det som er juridisk relevant i saken. I tillegg kan det føres vitner. Etter hovedforhandlingen avsier retten en dom som bestemmer resultatet i saken. Denne dommen kan ankes innen en måned.

Har du spørsmål spørsmål om barnefordelingssaker? Codex Advokat har lang erfaring med å bistå i saker som omhandler barnefordelingssaker. Ring oss på 22 93 38 50 eller send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater