Barnets beste, ved barnefordeling

Barneloven bygger på et grunnprinsipp om at hensynet til barnets beste er det sentrale vurderingstemaet for enhver avgjørelse i alle barnefordelingssaker. Hensynet til hva som er barnets beste skal ivaretas på alle stadier av konflikten mellom foreldrene. Hva som ligger i hensynet til barnets beste vil alltid være en konkret, skjønnsmessig helhetsvurdering. I forhold til barnefordelingssaker må man da vurdere om hvilken løsning som sikrere barnet de beste forutsetninger fremover.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater