Barnefordeling avtale?

Utgangspunktet når det gjelder barnefordeling er at foreldrene har avtalefrihet. Det er ofte veldig positivt dersom foreldrene finner en løsning på egenhånd. Foreldrene kjenner jo barnet best og vil være de nærmeste til å vurdere hvilken løsning som vil være til barnets beste. Samtidig er det positivt ettersom barnet ikke settes i en lojalitetskonflikt mellom foreldre som er uenige.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
15/08/2018

Dere kan få hjelp til å sette opp en avtale på familievernkontoret. Dersom dere er uenige vil mekleren hos familievernkontoret forsøke å komme frem til en minnelig løsning. Det er ingen som bestemmer noe for dere hos familievernkontoret – det forutsettes at foreldrene blir enige. Hvis dere ikke blir enige der bør dere kontakte en advokat som kan hjelpe dere videre.

Dersom dere har inngått en avtale som dere mener ikke lenger mener er til det beste for barnet, bør dere forsøke å bli enige om hvordan denne kan endres. Det er ikke sånn at avtalen er bindende og ikke kan endres, tvert imot bør man ikke følge en avtale som ikke er til barnets beste. En god avtale krever at foreldrene kan være fleksible i gjennomføringen slik at den kontinuerlig kan tilpasses barnets beste. Ved uenighet om en avtale bør endres eller ikke kan dere få hjelp til dette på familievernkontoret eller med bistand fra en advokat.

Dersom dere har inngått et rettsforlik kreves det særlige grunner for å få saken behandlet på nytt. Dette er altså en form for avtale som ikke kan endres så lett. Det er likevel ikke noe i veien for at dere endrer rettsforliket når dere er enige om dette. Utgangspunktet er som nevnt at foreldrene selv skal finne løsninger som er til barnas beste.

Har du spørsmål om barnefordelingssaker? Vi i Codex Advokat har lang erfaring med å bistå i barnefordelingssaker. Ring oss på 22 93 38 50 eller send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Vi bistår klienter over hele landet.