Barnefordeling ferie?

Ved et samlivsbrudd vil det kunne oppstå spørsmål vedrørende barnefordeling, herunder om ferie.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
06/03/2017

Det vil gi både foreldrene og barnet eller barna forutsigbarhet dersom ferier er regulert i en avtale om barnefordeling. Foreldre har i utgangspunktet avtalefrihet med hensyn til hvilken forelder barnet skal være hos i ferier.

Det kan for eksempel avtales at barnet fra og med skolealder er hos mor i høstferien i partallsår, og hos far i vinterferien i partallsår, med omvendt fordeling i oddetallsår slik at det rulleres. Avtalefriheten innebærer videre at det for eksempel kan avtales at barnet eller barna er hos far i juleferien i partallsår, mens jul feires hos mor i oddetallsår. Det kan også avtales at første del av juleferien feires hos en forelder, mens resten feires hos den andre, herunder med rullering etter år. Sommerferien kan for eksempel deles slik at far har første del av sommerferien, mens mor har andre del. Øvrige fri- og helligdager (1. mai, Kristihimmelfart mv.) vil foreldre kunne avtale slik at barnet er med den forelder som barnet etter den vanlige avtalen er hos.

Et barn har imidlertid rett til å være med på avgjørelser som gjelder dets personlige forhold, herunder ferie. Meningen til barnet skal vektlegges etter barnets alder og modning.

Har du spørsmål spørsmål om ferie og barnefordeling? Codex Advokat har lang erfaring med å bistå i barnefordelingssaker. Ring oss på 22 93 38 50 eller send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater