Personvernerklæring, nyhetsbrev

Personvern, behandling av personopplysninger

Brukernes personvern er viktig for Codex Advokat Oslo AS. Vi beskytter ditt personvern etter de til en hver tid gjeldende lover og regler. Denne personvernerklæringen gjelder for Codex sine nyhetsbrev.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater