Skrive testament? Nyttige tips

Arveloven oppstiller en rekke formkrav som må være oppfylt for at et testament skal være gyldig. Blant annet må disposisjonen være skriftlig og den må være undertegnet av habile vitner.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater