Gjensidig testament?

Et gjensidig testament er dokument hvor to personer, ofte ektefeller eller samboere, bestemmer at den lengstlevende skal arve den som først går bort. Testamentet kan omfatte hele eller bare deler av arven ektefellene etterlater seg.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
25/10/2018

Testamentet kan også inneholde bestemmelser om hva som skal skje med verdiene når den lengstlevende går bort.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater