Gjensidig testament?

Et gjensidig testament er dokument hvor to personer, ofte ektefeller eller samboere, bestemmer at den lengstlevende skal arve den som først går bort. Testamentet kan omfatte hele eller bare deler av arven ektefellene etterlater seg.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater