Hustrubidrag ved skilsmisse?

Ved noen skilsmisser kan det være aktuelt at den ene ektefellen skal betale et ektefellebidrag, også kalt hustrubidrag. Dette gjelder i de tilfellene der ektefellens evne til og mulighet for å sørge for et passende underhold har blitt dårligere som følge av omsorgen for felles barn eller fordelingen av felles oppgaver under samlivet. I andre tilfeller enn dette kan en ektefelle pålegges å betale bidrag dersom særlige grunner taler for det. Det skal likevel en del til før en ektefelle pålegges å betale bidrag. 

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater