Si fra seg foreldreansvar?

En forelder kan ønske å si fra seg foreldreansvaret av ulike grunner. Et foreldreansvar innebærer en rett og en plikt til å ta avgjørelser for barnet i personlige forhold, og det skal utøves etter barnets interesser og behov. Eksempler på avgjørelser som ligger innunder foreldreansvaret, er valg av skole, grensesetting og fritidsaktiviteter.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater