Rettssak om barnefordeling?

Rettssaker som omhandler fast bosted og samvær er tunge og krevende for både foreldre og barn. Dette er også noe av bakgrunnen for at man bør forsøke å komme til enighet ved familierådgiver i forkant av at saken ender i retten.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater