Endring av foreldreansvar?

En forelder kan ønske å ha foreldreansvaret alene, eller at foreldrene finner frem til en løsning med felles foreldreansvar. Foreldre som ikke er gifte kan inngå avtale om felles foreldreansvar eller at den ene forelderen skal ha foreldreansvaret. En avtale om foreldreansvar må meldes til Folkeregisteret for å være gyldig.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater