Delt foreldreansvar? Hvilke regler gjelder?

For foreldre som har felles foreldreansvar, men der barnet bor fast sammen med den ene forelderen, vil det være bostedsforelderen som bestemmelsesrett i spørsmål som gjelder de vesentlige sidene av den daglige omsorgen for barnet.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater