Avtale om foreldreansvar?

Når barnets foreldre enten er gift eller samboere når barnet blir født, vil man automatisk få delt foreldreansvar. Det innebærer at der man verken er gift eller samboere på det tidspunktet barnet blir født, vil barnets mor som utgangspunkt få foreldreansvaret alene. Det er imidlertid helt opp til foreldrene å inngå en avtale om delt foreldreansvar selv om man ikke er gift eller samboer når barnet kommer til verden.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
06/09/2018

Å ha del i foreldreansvaret betyr at foreldrene både har en rett og en plikt til å ta avgjørelser for barna i barnets personlige forhold. Denne plikten innebærer i all hovedsak at man må vise omsorg og omtanke for barnet. Dette er stadfestet i barneloven § 31.

Det er ingen offentlig myndighet som legger seg opp om foreldrene avtaler at man enten skal ha delt foreldreansvar, eller at den ene av foreldrene (bostedsforelderen) skal ha foreldreansvaret alene. En avtale om foreldreansvar må imidlertid sendes til folkeregisteret for å være gyldig og skatteetaten har i den forbindelse utarbeidet et enkelt skjema som man kan fylle ut og signere før man sender deg til folkeregisteret.

Har du spørsmål om foreldreansvar? Codex Advokat har lang erfaring med å bistå i saker knyttet til foreldreansvar. Ring oss på 22 93 38 50 eller send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater