Arveoppgjør uskiftet bo?

Ved lengstlevendes død skal uskifteboet deles. Uskifteboet deles etter formuesordning og hva som tilkom hver part. Hadde partene bare felles barn, deles i praksis boet i det antall barn som er arvinger.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater