Arveoppgjør salg av hus/bolig?

Arvingene har krav på verdiene av det avdøde etterlater seg. Dersom enkelte eiendeler ønskes utlagt på skiftet må arvingene bli enige om det. Alternativt kan fordelingen følge av avdødes testament eller at en arving med hjemmel i skifteloven har krav på å få eiendelen utlagt til seg. Eksempelvis har gjenlevende ektefelle en rett til å overta tidligere felles bolig på skiftet. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater