Arveoppgjør privat skifte?

Et dødsboskifte foretas enten privat eller offentlig. Ved et privat skifte er det en av arvingene som foretar skifte og gjør alt arbeid i den forbindelse. I praksis engasjeres ofte en advokat som bistår med arbeidet.  

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater