Arveoppgjør? Hvilke regler gjelder?

Arverekkefølgen og fordelingsnøkkelen reguleres av arveloven. Etterlater avdøde seg en ektefelle, skal ektefellen ha minimum ¼ av arven, eller 4 G – Folketrygdens grunnbeløp, når avdøde etterlater seg barn (livsarvinger). Ektefellen skal likevel ha halvparten av arven, eller minst 6 g, hvis det ikke er barn etter avdøde og nærmeste familie er foreldrene eller avkom etter disse. Har avdøde heller ikke foreldre eller avkom etter disse i live, arver ektefellen alt. En ektefelle har også rett til å sitte i uskifte på visse vilkår med avdødes arv. Arv til ektefelle går foran arv til barna (pliktdelsarven). Arvelater kan ikke begrense ektefellearven som gjengitt over.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater