Skjevdeling ved skilsmisse: Dom av 2008, Høyesterett