VG: Skilles eller holde sammen

Det er høysesong for samlivsbrudd etter ferier. I samlivsbrudd der barn er inne i bildet, er det mye man må tenke på.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
01/11/2018

Dette temaet har VG skrevet om. I artikkelen "Skilles eller holde sammen", møter vi Maria Åkersson, som forteller at det til tider har vært utfordrende å komme til enighet om hvilke dager barna skal være hos henne og barnenes far.

Flere eksperter uttaler seg også om hvordan man best bør gå frem ved et samlivsbrudd - og hva man bør tenke på - i tillegg til den økonomiske delen, der ekstra støtte til enslig forsørger naturlig nok også blir en del av oppgjøret.

VG skriver blant annet at "Foreldrene kan velge å ha hvert sitt barn boende hos seg. Så lenge de i realiteten har to separate husholdninger, har begge foreldrene rett til dobbel barnetrygd og skattefradrag som enslig forsørger. Til sammen får moren og fargen da offentlig støtte på rundt 6.000 kr i måneden. Hadde begge barna vært folkeregistrert hos den ene, hadde foreldrene bare fått offentlig støtte på til sammen 4.000 kroner i måneden".

Senioradvokat i Codex, Andreas Poulsson, sier imidlertidig at det er en del foreldre som egentlig avtaler delt fast bosted, men ordner det slik at de har fast bosted for hvert sitt barn.

- Da har den andre forelderen 50 prosent samvær. Dette er en omgåelse av regelverket og begge foreldrene til da få utbetalt utvidet barnetrygd pluss skattefradrag, noe de egentlig ikke har krav på, forklarer Poulsson.

Les hele saken i VG.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater