VG: Slik samarbeider du med eksen for barnas skyld

For noen par kan et samlivsbrudd oppleves som om tredje verdenskrig bryter ut. Andre kan være heldige å ha et etablert, dypt vennskap. Uansett hvordan bruddet arter seg, er de fleste opptatt av barna.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
03/05/2019

Det skriver VG i sin sak om håndtering av samlivsbrudd.

Advokat og assosiert partner i Codex, Andreas Poulsson, uttaler seg i artikkelen og forteller blant annet at man i slike saker - hvor barn er involvert - må tenke på helheten. Der hvor konfliktnivået er høyt og samarbeidet dårlig er det derfor ofte lurt med detaljerte avtaler, hvor for eksempel ting som omsorg og samvær, ferier og helligdager, henting og levering, økonomi og for eksempel at foreldrene ikke skal snakke negativt eller ufordelaktig om den andre forelderen i barnas påhør.

– Noen ganger må alt reguleres, ofte helt ned til klokkeslett. Der hvor det er høyt konfliktnivå er det lurt at så mye som mulig reguleres i avtalen, slik at ikke små detaljer skaper trøbbel i fremtiden. Dette er en viktig del av det å jobbe med familiesakene, utdyper Poulsson i artikkelen.

Videre forteller han også at det er viktig å fokusere på det økonomiske aspektet ved samlivsbruddet.

– Dersom man har delt bosted for barna, har man også delt økonomisk ansvar. Da deler man utgiftene helt likt. Om en tjener mer enn den andre, skal den som tjener mest betale barnebidrag til den som tjener minst, slik at forskjellen utjevnes og det blir rettferdig for begge.

Men i bunn og grunn er det barnas ve og vel som skal tas hensyn til.

– Det jeg ser er at barn med foreldre som klarer å samarbeide, har det godt. Hvis man ikke klarer det, er det alltid barna som er skadelidende, forteller Poulsson.

Du kan lese saken i sin helhet i VG her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater