Skilsmisse er en av de tøffeste livskrisene man kan oppleve

De fleste synes det er tøft å gå igjennom en skilsmisse. Det er mange praktiske utfordringer for de tidligere ektefellene, i tillegg til at det for mange kan være følelsesmessig vanskelig å bryte opp etter et ekteskap.

Man kan søke veiledning for mye av det praktiske hos familievernkontoret, eller søke bistand av parterapeuter. Uansett er det mange som mener at en skilsmisse er en av de tøffeste livskrisene man kan oppleve.

For foreldrene med felles barn under 16 år er det obligatorisk å møte til mekling hos familievernkontoret. De vil hjelpe dere med å komme frem til en avtale om foreldreansvar, fast bosted og samvær for barna fremover. De kan også rådgi dere i konkrete spørsmål dere måtte ha. Et overordnet hensyn er at dere skal komme frem til en løsning som er til barnas beste.

Vanskelig

Kombinasjonen av de praktiske og følelsesmessige utfordringene kan noen ganger være ugunstig i en skilsmisseprosess. For noen kan det gå så langt at skilsmissen går ut over helsen. Det er da viktig å søke hjelp, slik at man kan komme seg gjennom den vanskelige perioden på bets mulig måte.

Dersom følelsene står i veien kan det være vanskelig å være rasjonell. Det kan være vanskelig å skulle enes om det praktiske rundt skilsmissen, når man har mange andre uoverensstemmelser som kanskje ikke kan løses over natten. I tillegg kan det være ekstra utfordrende å måtte flytte fra det som tidligere var felles bolig, eller få dårligere økonomi på grunn av skilsmissen. For mange betyr også en skilsmisse at man ser barna mindre, noe som kanskje kan være det aller mest utfordrende.

Mange får også en overraskelse i forbindelse med skilsmissen. Kanskje ikke den økonomiske fordelingen mellom dere var slik dere trodde. Dersom dere ikke hadde en ektepakt kan det for mange være vanskelig å orientere seg om hva man faktisk har rett på. I tillegg har ektefellene kanskje en ulik forståelse av hva pengene har blitt brukt til. Dette gjelder spesielt dersom ektefellene har fått arv eller gaver i løpet av ekteskapet, som for eksempel er investert i felles bolig.

Hvis du er i villrede når det gjelder rettighetene dine i en skilsmisse, kan det være smart å snakke med en advokat. Du vil således kunne få en vurdering av din økonomiske stilling i skilsmissen. Det er bedre å snakke med en advokat på før du inngår en avtale om skifteoppgjør. Dette fordi en avtale i utgangspunktet er bindende mellom partene, og det skal mye til at dere skal kunne gå bort i fra en slik avtale.

Oppsummert er det viktig å ta vare på helsa, få økonomisk hjelp, få psykisk hjelp, bruke venner, unngå alkohol og rus, og si fra på jobben.

Senioradvokat Andreas Poulsson var en av flere som ble intervjuet av kk.no i forbindelse med en artikkel som omhandlet disse temaene; "Skilsmisse er en av de tøffeste livskrisene du kan oppleve". Det ble her gitt råd om hvordan du takler prosessen. Du kan lese hele artikkelen på kk.no.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater