Sjekk om du bør gifte deg

Juridisk sett har det store konsekvenser om man har vært gift eller samboere ved et samlivsbrudd. Mens man som ektefeller i utgangspunktet må dele verdiene ut fra et likedelingsprinsipp, tar hver av partene med seg sine verdier ut av et samboerskap uten å dele dem. Å leve i et samboerskap uten kontrakt kan derfor utgjøre en økonomisk felle.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
10/10/2017

– Dersom man hopper inn i et samboerskap, uten å reflektere over hvilke verdier man opparbeider seg eller har krav på, kan man fort havne i en vanskelig situasjon ved et eventuelt brudd, sier advokat Andreas Poulsson i Codex Advokat Oslo AS.

Dersom man likevel velger å leve i samboerskap, bør man sørge for å inngå en kontrakt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater