O. J. Simpson er prøveløslatt

Den 20. juli 2017 ble det klart at Orenthal James "O.J" Simpson fikk innvilget søknaden om prøveløslatelse fra Lovelock Correctional Center i delstaten Nevada. Han hadde da sonet ni år for væpnet ran. Han var i utgangspunktet dømt til 33 års fengsel, men kunne i følge dommen prøveløslates etter ni år.

USA har ofte troen på strenge straffer, mye mer enn hva vi har i Norge. USA er det landet som har flest folk i fengsel, omtrent ti ganger så mange som i Norge. Dette gjør at an kan få veldig strenge straffer, for eksempel for tyveri.

O.J. Simpson satt fengslet for væpnet ran og kidnapping. Han hevdet selv at han stjal noe som tidligere var stjålet fra ham. Mange forbinder likevel O.J. Simpson med drapet på hans ekskone Nicole Brown Simpson og hennes venn Ronald Goldman, som ble funnet drept utenfor Nicoles hjem den 12. juni 1994. O.J. ble for øvrig frikjent for disse drapene. Likevel ble han senere dømt til å betale erstatning på 33,5 millioner dollar til de etterlatte i den sivile rettssaken. Per i dag er det ingen som er dømt for drapene på Nicole Brown Simpson og Ronald Goldman.

Noen mener at O.J. Simpson fikk en ekstra streng straff for å veie opp for at han ble frikjent for drapene på Nicole Simpson og Ron Goldman. Andre mener at siden straffen var så streng, ble han prøveløslatt tidligere enn vanlig. I Norge kan man i utgangspunktet ikke prøveløslates før man har sonet to tredjedeler av straffen. Det er derfor også mange som stusser over at O.J. ble prøveløslatt såpass tidlig.

Vilkår for prøveløslatelse er forskjellig fra Norge og USA. I Norge kan det settes en del vilkår for prøveløslatelsen. Du kan blant annet bli pålagt møteplikt. I praksis blir et mindretall pålagt en slik møteplikt etter prøveløslatelsen. I USA er det andre regler. De ulike statene har ulike regelverk og ulik straffelov. I utgangspunktet er det et "parole board" som vurderer om den innsatte kan prøveløslatelse. Dette gjøres sammen med en dommer og fengselsledelsen. Det kan også settes vilkår for prøveløslatelsen i USA.

Prøveløslatelsen for O.J. Simpson varer frem til 29. september 2022. Hvis O.J. Simpson overholder de vilkårene som er satt for ham i prøveløslatelsesperioden, er han en fri mann denne datoen. Hvis han bryter noen av vilkårene i prøveløslatelsesperioden, må han, må han sone straffen på 33 år videre.

Eksempler på vilkår som kan gjelde i prøveløslatelsesperioden er:

  • Ikke bytte bolig uten godkjennelse.
  • Ikke forlate staten uten tillatelse.
  • Ikke omgås kriminelle.
  • Ikke inneha/bruke våpen.
  • Ikke bruke rusmidler/medikamenter uten godkjennelse fra lege. (Heller ikke marihuana som er lovlig i noen stater).

En utfordring for O.J. utenfor fengselet er at han ikke kan tjene penger uten at disse skal gå til Nicole Brown og Ron Goldman sine etterlatte. O.J. har fremdeles ikke betalt erstatningen til dem, fordi han gikk konkurs etter den dyre rettssaken. O.J. har for øvrig en pensjon som det ikke kan tas beslag i, slik at han har nok midler til livsopphold.

Advokat Andreas Poulsson uttalte seg til kk.no i anledning en artikkel om at O.J. Simpson ble løslatt, "- Simpson er fortsatt en helt for mange amerikanere. Har han kanskje fått spesialbehandling?". Les hele artikkelen på kk.no.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater