Nrk.no: Arvestrid mellom arvinger og organisasjoner

Nrk.no melder at mange arvinger bestrider testamentet når de oppdager at mor eller far har testamentert bort en sum til ideelle organisasjoner.


Andreas Poulsson, leder av vår familierettsavdeling her på Codex Advokat Oslo, bekrefter at dette er en kjent problemstilling.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
20/08/2018

Både organisasjoner og arvinger går gjerne rettens vei for å få det de har krav på, og flere ideelle organisasjoner har egne jursiter som jobber med nettopp testamenter.

– Hvis de ideelle organisasjonene mener de har retten på sin side, kjemper de hardt for det. Av og til hender det at arvingene mener det har skjedd en påvirkning fra organisasjonene som de mener ikke er i tråd med arvelovens bestemmelser og da vil gjerne arvingene bestride det, sier Andreas Poulsson hos Codex Advokat.

Eksempler på slike tilfeller kan være at man mener personen har vært dement og dermed ikke hatt rettslig handleevne på tidspunktet testamentet ble utformet, eller at testamentet ikke overholder arvelovens regler om plikdelsarv.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater