Ikke la skilsmissen flå deg

En dyr skilsmisse kan raskt redusere formuen din med 50 prosent eller mer.
Ifølge advokatene Andreas Poulsson og Vidar Storvik kan noen enkle grep imidlertid begrense skaden så mye som mulig.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
10/10/2017

I første omgang gjelder det å unngå de største tabbene. – Et typisk eksempel er mannen som frykter sine kreditorer og overfører alle sine verdier til konas særeie, sier Poulsson i Codex Advokat. – Så oppstår det et samlivsbrudd og mannen står da på bar bakke.

Advokaten påpeker at dette er en særlig unødvendig feil, ettersom det er nok å overføre verdiene til konas rådighetsdel for at de skal være utenfor kreditors rekkevidde. Denne enklere løsningen innebærer samtidig at verdien i forbindelse med en skilsmisse vil inngå i likedelingen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater