Dette bør du passe på

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
10/10/2017

Er du gift eller skal gifte deg, kan det være greit å være oppmerksom på hvilke feller du kan gå i ved en eventuell skilsmisse.

Advokat Andreas Poulsson har i Dagbladet bidratt til å gi eksempler på hvilke overraskelser du kan få dersom du skiller deg.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater