Deling av bolig - har jeg rett på halvparten ved skilsmisse?

– De fleste ektepar i Norge har felleseie. I utgangspunktet betyr det at det du eier sammen med din ektefelle skal deles ved et samlivsbrudd, men det betyr ikke at du automatisk har krav på halvparten, forteller advokat Andreas Poulsson, leder for familierettsavdelingen i Codex Advokat. Verdier som ektefellene hadde med seg inn i ekteskapet eller har fått i gave eller arv underveis, er unntatt fra likedelingsregelen. Disse verdiene skal holdes utenfor det økonomiske oppgjøret.

Les artikkelen "Deling av bolig – Har jeg rett på halvparten ved skilsmisse?" i sin helhet.