Blir det enklere å overta boligen til skiftetakst ved skilsmisse?

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
01/11/2018

Ja, det vil nok bli det, sier advokat Andreas Poulsson, leder for familierettsavdelingen i Codex Advokat. I følge ekteskapsloven har den ene ektefellen rett til å overta felles bolig ved skilsmisse dersom det foreligger særlige grunner, men så langt har det vært uklart om hva som skal til for at dette vilkåret skal være oppfylt.

Nå har Høyesterett for første gang tatt stilling hva som regnes som særlige grunner.

Vi bistår klienter over hele landet.