Husmorrollen er blitt trendy

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
10/10/2017

Mange høyt utdannede kvinner velger å arbeide deltid. Dette kan utgjøre en økonomisk risiko dersom man ikke har inngått avtaler som sikrer en ved en eventuell skilsmisse.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater