Elektronisk søknad om separasjon

Fra senhøsten 2015 ble det mulig å søke om separasjon elektronisk. Istedet for å måtte ha to vitner tilstede som bekrefter ens identitet, kan man nå logge seg på med elektronisk ID som henter opplysninger direkte fra folkeregisteret. Dersom paret har barn under 16 år må det imidlertid krav til megling og meglingsattest.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
10/10/2017

For å kunne ta ut skilsmisse er det etter lov et krav om at det har gått ett år fra separasjonsbevilling.

Det nye elektroniske skjemaet gjør det lettere å søke om separasjon, men det gjør det også enklere å trekke søknaden sin.

Det nye skjemaet er utviklet i samarbeid med Kripos for å gjøre det enklere og tryggere for mennesker som til nå har hatt store vanskeligheter med å søke om separasjon.

I en overgangsfase vil det fortsatt være mulig å søke om separasjon via det gamle papirskjemaet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater