Du kan gifte deg fattig

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
10/10/2017

Ved skilsmisse er utgangspunktet det såkalte likedelingsprinsippet. Det er imidlertid viktig å være klar over at dette prinsippet gjelder like fullt i tilfeller der en av ektefellene har pådratt seg gjeld som reduserer deres verdier. Dette innebærer at der en ektefelles gjeld overstiger vedkommendes verdier slik at han eller hun ikke har noen verdier igjen til deling, vil den andre part like fullt måtte dele sin del. Loven beskytter med andre ord ikke mot andre ektefellens gjeld, og man bør følgelig ta forholdsregler dersom man vil unngå å bære deler av denne ved et eventuelt samlivsbrudd.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater