Du får ikke halvparten ved skilsmisse

Mange som blir separert, har krav på betydelig mindre av ektefellens formue enn de har antatt.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
10/10/2017

Selv om likedeling er et grunnprinsipp ved skifte i Norge, er det viktig å være klar over at det foreligger viktige unntak. Et av disse er skjevdelingsregelen, som i grove trekk innebærer at det man eide når man inngikk ekteskapet kan holdes utenfor deling ved en eventuell skilsmisse - så fremt verdien fremdeles er i behold.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater