Fikk smuler etter 16 år og to barn

Høyesterett slo i september 2011 i to dommer fast at samboere har svært begrensede muligheter for økonomisk kompensasjon ved samlivsbrudd. Dette illustrerer viktigheten av å opprette samboeravtale.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater