DinePenger.no: Få ekstra barnebidrag i mai

Tusenvis av ungdom skal konfirmeres i disse dager. Festdagen kan bli kostbar, men enslige forsørgere kan få ekstra barnebidrag til å dekke utgiftene. Det gjelder hvis barna bor hovedsaklig hos deg, og den andre forelderen betaler månedlige barnebidrag. Dersom du har en slik avtale, kan du be om ekstra bidrag fra bidragsbetaler - såkalt særtilskudd. Dette er hjemlet i en egen forskrift til loven.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
10/10/2017
  • Les artikkelen i sin helhet på e24.no.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater