Sameie av arvet hytte kan lage trøbbel

Å eie en arvet hytte sammen er ikke alltid like lett. En arvestrid om sameiet hytte skal i neste uke opp i Høyesterett.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
01/10/2015

Stridens objekt er en hytte som i 1939 ble gitt i arv til fire familiemedlemmer. Etterhvert kom nye generasjoner inn i bildet, interessen for hytta dabbet av, og den forfalt. I 1992 tok imidlertid sønnen til en av de fire opprinnelige arvingene ansvar og restaurerte hytta. Han dekket alle utgifter alene.

Problemene oppsto da den nå 76 år gamle mannen fikk tilbudet om å kjøpe ut de andre arvingene, som ikke lenger hadde noen interesse i hytta. Prisen ble de ikke enige om, og dermed ville de andre sameierene kreve tvangssalg av eiendommen.

Saken kom opp i tingretten, hvor 76-åringen tapte. Han anket dommen til lagmannsretten, og vant der frem med sin sak. Lagmannsretten la avgjørende vekt på de andre sameierenes langvarige passitivitet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater