Ny endring i pliktdelsarvens beløpsbegrensning

I forslaget til ny arvelov, som nå diskuteres i justiskomiteen i Stortinget, var det foreslått at pliktdelsarvens beløpsbegrensning til hvert barn skulle økes fra dagens kr 1.000.000,- til 25 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) (ca. 2,4 millioner kroner).

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
09/04/2019

Nå har regjeringspartiene H, Frp, V og Krf blitt enige om at beløpet skal nedjusteres til 15 G – som i dag utgjør nærmere 1,5 millioner. Endringene i den nye arveloven blir derfor mindre enn først antatt.

Justiskomiteen har frist til 30. april 2019 for avgi sin innstilling til ny arvelov.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater