Mulig å spare titusener på arveoppgjøret

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
01/11/2013

Er du arving og står midt oppe i et arveoppgjør? Du kan spare titusener dersom du ber om offentlig skifte og utdelingen først skjer i 2014, skriver Aftenposten og viser til at det ligger an til lavere
arveavgifter fra neste år.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater