Full seier i bitter arvestrid

Skipsreder Ole Schrøder ga i 2007 bort en tredjedel av sin formue til sin medarbeider Per Engen, 7 måneder før sin død. Etter Schrøder sin bortgang protesterte hans familie mot disposisjonen, og hevder blant annet at hans mentale evner var alvorlig svekket på tidspunktet da testamentet ble opprettet og at det derfor ikke er å anse som gyldig.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
10/10/2017

Oslo tingrett ga dem imidlertid ikke medhold i dette, og konkluderte med at Per Engen er rettmessig eier av en tredjedel av Schrøder sin formue, som har en anslått verdi på 140 millioner kroner.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater