Endringer i arveloven

Arvelovens (Lov 3. mars 1972 nr. 5 om arv) § 46 og § 47 ble endret ved lov i 12. mai 2015, og endringene ble satt i kraft 1. september 2015.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
29/03/2021

Endringen innebærer at arven etter ein avdød som ikke etterlater seg noen ektefelle, samboer eller slektninger med rett til arv etter loven, og som heller ikke har opprettet testement, ikke lenger skal gå til staten.

Istedet skal arven fordelest til frivillig virksomhet til fordel for barn og unge.

Konvensjon mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige om dødsboskifte ble endret tilsvarende.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater