Dagbladet.no: Arvefellen som kan splitte familier

Å gi hytte eller hus som forskudd på arv til ett av barna, kan skape stor konflikt når det endelige arveoppgjøret står for tur og verdiøkningen har vært stor.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
10/10/2017

Ifølge hovedregelen i arveloven skal verdien på forskuddsarven ikke oppjusteres, uansett hvor mange år som har gått.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater