5 tips for å unngå arvestrid om hytta

Så mange som en av fire har opplevd arvekonflikter, og hver tiende strid står om hytta.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
10/10/2017

Aftenposten.no har kommet med fem tips for å unngå arvekonflikten. Disse fem tipsene er her kort oppsummert.

1. Kommuniser

Prosessen bør være åpen, og alle involverte bør få mulighet til å komme med sne meninger. De ulike alternativene bør gås gjennom i fellesskap.

2. Bruk reell takst

Ved salg bør reelle takster brukes, slik at man unngår forskjellsbehandling i form av et "gavesalg".

3. Sett opp en gjennomtenkt sameiekontrakt

En del arvinger vil ønske å eie hytta sammen. En sameiekontrakt er et godt utgangspunkt dersom det skulle oppstå vansker i forbindelse med sameie.

4. Lag skriftlige avtaler

Det er lurt at det finnes skriftlige avtaler som regulerer spørsmål som kan oppstå. Hvem som skal stå for vedlikehold, fordeling av tidsbruk og betaling av utgifter er eksempler på avtaler det lønner seg å ha skriftlig.

5. Tør å selge

Dersom hytta skaper mange og slitsomme konflikter, kan salg være løsningen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater