Forslag til ny arvelov

Forslag til ny arvelov ble lagt frem av Regjeringen den 22. juni 2018. I lovforslaget videreføres i hovedsak dagens regler, inkludert reglene om slektens arverett. Ektefeller og samboere foreslås tilsvarende som tidligere ikke å være likestilte når det gjelder deres rett til arv. En helt sentral endring i lovforslaget er å øke pliktdelsarven til hver av livsarvingene.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater