Arveavgift ved overføring av fritidseiendom

Det påløper arveavgift ved overføring av fritidseiendom, dog slik at det er et fribeløp og noe forskjellige satser for verdier over fribeløpet. Det er også mulig å redusere grunnlaget for arveavgift gjennom forskjellige fradrag.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater