Arv – En guide

Denne arveguiden er ment som et hjelpedokument til personer som skal håndtere et arveoppgjør etter tapet av en nærstående person. Arveguiden tar sikte på å belyse spørsmålene som typisk oppstår i forbindelse med et skifteoppgjør, både de som gjelder forholdet til tingretten og når det gjelder arvingenes rettigheter i boet. Guiden behandler ikke spørsmål knyttet til planlegging og gjennomføring av begravelsen.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater